Įvaizdžio fotosesijos - tai fotosesijos, skirtos žmogaus ar personažo charakteriui atskleisti, kuriamos pasitelkiant įvairias technines bei menines priemones ar rekvizitus.